Commissies

Een rijk verleden

GKV bestaat in 2021 honderd jaar. Slechts weinig sportverenigingen halen zo’n mijlpaal als onafhankelijke club, dus zonder tussentijdse fusies. Dat betekent dat GKV een rijk verleden heeft. Duizenden leden waren of werden familie en beleefden vele mooie en af en toe minder mooie momenten. Tussen de oprichtingsvergadering op Gymnasium Haganum en de afgelopen jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan liggen de meeste van die momenten anoniem besloten. Maar hoewel de afgelopen pakweg tien à vijftien jaar veel van het GKV-verleden is vervlogen via diverse generaties van de website en e-mailnieuwsbrieven, hebben we ook nog een uitgebreid papieren archief in ons bezit.

Wat hebben we eigenlijk?
In het seizoen 2016-2017 heeft de archiefcommissie het ongeordende archief onder handen genomen. Talloze ordners werden doorgespit, vervangen en gelabeld. Oude clubkrantjes, jaarverslagen, jubileumuitgaven, aanmeldingen en opzeggingen, ledenlijsten en foto’s werden gesorteerd en weer netjes opgeborgen in de kille archiefkasten waar ze vaak al decennialang lagen te wachten op iemand die inzag hoe waardevol ze eigenlijk waren. Tijdens de genoemde jubileumbijeenkomst in januari 2017 kreeg de hele vereniging een bloemlezing voorgeschoteld van de schatten uit ons verleden, toen diverse items uit het archief in de kantine zijn uitgestald.


Hoe stellen we dit veilig?
In dit digitale tijdperk groeit ons papieren archief niet of nauwelijks meer. De kille archiefkasten met kwetsbare papieren inhoud worden al jaren méér blootgesteld aan de elementen dan ons lief is. Daarnaast zijn de leden van vandaag niet in de gelegenheid om op eenvoudige wijze inzicht te krijgen in al die mooie en minder mooie momenten die ons hebben gebracht waar we nu zijn. De archiefcommissie wil daar verandering in brengen. De bedoeling is dat ons hele papieren archief wordt gedigitaliseerd en ontsloten via de website.

In de Activiteitencommissie zitten creatieve GKV-ers met organisatorische skills die niet te beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken. Tijdens onze maandelijkse vergadering brainstormen wij over nieuwe activiteiten voor de jongste jeugd maar ook voor de senioren.

Met een vernieuwende blik proberen wij elk jaar weer andere activiteiten, feesten en toernooien te organiseren. Van een dagje pretpark met de junioren tot een spetterend GKV-feest, wij van de AC houden ervan om het anderen naar hun zin te maken!

Ook verzorgen wij het Familiedagtoernooi ieder jaar, een toernooi voor jong en oud waarbij de hele vereniging met en tegen elkaar speelt.

Als AC zorgen wij naast entertainment ook voor verbinding binnen onze mooie club!

GKV is groot geworden en bijna 100 jaar oud door haar vele, vele sponsors. Bedrijven, instanties en vriendengroepen verbinden zich aan "Gymnasiasten Korfbal Vereniging" te Den Haag, de slimste korfbalvereniging van Nederland. Met deze partners zorgen we ervoor dat ook de volgende generatie jeugd kan opgroeien in een veilig sportkllimaat en dragen wij ons steentje bij aan een sportief Mariahoeve en Marlot voor alle leeftijden.

GKV is een club met een droom en een maatschappelijke missie:
"365 dagen sport aanbieden voor jong en oud op het koninklijke GKV"

Zo'n ambitieuze droom is alleen samen haalbaar, met partners en met een sponsors die hier ook voor willen gaan. Want sport is meer dan sociaal en gezond bewegen, het is de hoeksteen van een begripvolle en bloeiende maatschappij.

Public Relations (pr), oftewel 'publieke relaties'. Wij richten ons op het verzorgen en faciliteren van zowel de interne als externe communicatie. Door gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen (website, e-mail, whatsapp, social media, enz.) proberen wij op een eenduidige en duidelijke manier alle betrokkenen te te informeren over-, en activeren voor vergaderingen, activiteiten en overige relevante ontwikkelingen.

Ondersteuning
Wij zullen het bestuur en de commissies gaan ondersteunen in hun communicatie en planning. Denk bijvoorbeeld aan het tijdig informeren van onze leden m.b.t. de trainingstijden, toernooien, het wedstrijdprogramma of geplande activiteiten, maar ook aan het aankondigingen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) en het tijdig publiceren van de jaarstukken.

Ledenwerving
Voor het voortbestaan van onze vereniging is het belangrijk te werken aan ledenwerving en behoud. Op dit moment zullen wij ons voornamelijk richten op ledenwerving. Denk hierbij aan een jaarlijkse activiteit en het flyeren, maar ook aan advertenties.

Elk jaar organiseren wij als kampcommissie (KC) in de zomer een kamp waarbij we ervoor zorgen dat iedereen een onvergetelijke week heeft met heel veel verschillende activiteiten. Zo’n kamp vraagt een aantal voorbereidingen en hier komen onder andere de volgende zaken bij kijken.

Thema
Elk jaar staat het kamp in het teken van een ander thema. De commissie brainstormt hierover en kiest uiteindelijk een thema. Vorig jaar was het bijvoorbeeld Superhelden vs. Slechteriken en voor het kamp van 2018 is er ook weer een leuk thema gekozen.

Activiteiten
Tijdens het kamp staan er altijd diverse activiteiten op het programma, zoals bijvoorbeeld een dropping, zwemmen, een bonte avond en nog veel meer andere leuke spelletjes. Deze activiteiten worden onder andere bedacht aan de hand van het gekozen thema en er worden verschillende groepsindelingen gemaakt.

Leiding
Een kamp kan natuurlijk niet zonder leiding worden gehouden. Er wordt voor gezorgd dat er genoeg enthousiaste mensen meegaan als leiding, die ervoor zorgen dat de kampgangers een leuke en gezellige week hebben.

Er komen daarnaast nog veel meer taken kijken bij het organiseren van een kamp, zoals bijvoorbeeld het regelen van een geschikte locatie, het inventariseren van hoeveel kinderen er mee gaan en ervoor zorgen dat alles binnen budget blijft. Alles om ervoor te zorgen dat iedereen een onvergetelijke week heeft.

Rondom het sportcomplex en de kantine moet van alles geregeld worden; Onderhoud, schoonmaak en verhuur. De accommodatie-commissie houdt zich bezig met deze taken. Hoewel deze commissie nog in de kinderschoenen staat, denken we op korte termijn al vooruitgang te kunnen boeken.

Onderhoud
De kantine en de kleedkamers moeten, net als elk ander gebouw, structureel onderhouden worden. Kleine reparaties, schilderen, maar ook het grote werk. Leden van de accommodatie-commissie houden zich bezig met het uitvoeren van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

Schoonmaak
Je kunt je vast voorstellen dat een sportkantine snel vuil wordt. Schoonmaken is niet het leukste onderdeel, maar moet wel gebeuren. De accommodatie-commissie probeert met hulp van vrijwilligers het clubgebouw en het veld schoon en ordelijke te houden.

Verbetering en Verduurzaming
GKV is een vereniging die graag kiest voor duurzaamheid. Wanneer er zaken vervangen of gerepareerd moeten worden proberen we altijd te kijken naar duurzaamheid.

Verhuur
De kantine van GKV is te huur voor vergaderingen, cursussen en kleine feesten. De verhuur is tevens een extra inkomstenbron van GKV. Het is uiteraard belangrijk dat dit goed geregeld wordt. Dit wordt gedaan door een lid van de accommodatie-commissie.

Elke wedstrijd heeft een scheidsrechter nodig
Of het nu jeugdwedstrijden zijn of wedstrijden van ons eerste, elke wedstrijd heeft een scheidsrechter nodig. Nu is het zo dat wij als GKV voor veel wedstrijden zelf scheidsrechters moeten leveren. Deze scheidsrechters moeten natuurlijk begeleid worden tijdens hun eerste wedstrijd(en) en zullen goede spelregelkennis moeten hebben. Voor dit laatste is er zelfs een cursus vanuit de bond opgestart waar onze leden aan deel nemen.


Externe wedstrijden
Naast de breedtesport kent GKV ook wedstrijdsportteams. Deze teams worden gefloten door een scheidsrechter van een andere club. Om er voor te zorgen dat iedere club externe scheidsrechters levert, heeft de bond de rompregeling bedacht. Kort gezegd moet GKV voor elke thuiswedstrijd een wedstrijd bij een andere club fluiten. Deze scheidsrechters moeten een speciaal diploma halen en worden ook ieder jaar meerdere keren bezocht om te kijken of ze nog het juiste niveau hebben dan wel door kunnen groeien naar een hoger niveau. De scheidsrechterscommissie heeft hier als doel de externe scheidsrechters klaar te stomen, te begeleiden en de doelen van de bond te behalen.


Bijeenkomsten vanuit de bond
Korfbal is een sport waar de afgelopen jaren veel is doorontwikkeld. Denk maar aan het verschil van een groot naar klein veld of het invoeren van een schotklok op hogere niveaus. Maar ook zijn er veel kleine wijzigingen geweest rondom bijvoorbeeld de vrije bal of het wisselbeleid. Tijdens scheidsrechter bijeenkomsten wordt er gesproken over dergelijke situaties en afgestemd hoe wij als scheidsrechters er mee om moeten gaan. Kortom belangrijke en vooral leuke bijeenkomsten om bij aanwezig te zijn, er wordt hier namelijk gesproken over de toekomst van de sport!

Teamindeling
Korfbal is een teamsport. Deze teams moeten ieder jaar opnieuw worden samengesteld, rekening houdend met de spelbepalingen van de KNKV (tot welke leeftijd mag je in welk team spelen?), het korfballend vermogen van de spelers, en bij de jeugd proberen we ook rekening te houden met vriendjes/vriendinnetjes. Een van de moeilijkste taken van de Technische Commissie is om ieder jaar weer een teamindeling te maken, waarin iedereen zich kan vinden.

Trainers/coaches
Zodra de teams zijn ingedeeld, gaat de Technische Commissie op zoek naar passende trainers/coaches voor elk team. Voor elk team streven we er naar om (minimaal) 2 trainers/coaches te vinden. We proberen hierbij ook nieuwe trainers op te leiden door deze bijvoorbeeld te koppelen aan een meer ervaren trainer. Ook is er ruimte voor trainers/coaches om te groeien op dit gebied door het volgen van een Korfbaltrainer 2 cursus.

Het vinden van een hoofdtrainer voor de selectie, en een coach voor GKV 2 vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de TC.

Oefenwedstrijden
Voor aanvang van elk nieuw deel van het seizoen (veld, zaal, veld) is het fijn dat ieder team een  (of meerdere) oefenwedstrijd(en) heeft om te wennen aan de nieuwe ondergrond. De TC probeert dan ook voor ieder team een oefenwedstrijd te regelen. Soms is er een (oefen)toernooi, waarvoor de TC ook de inschrijvingen regelt.

Trainingstijden
Voor aanvang van elk nieuw deel van het seizoen moeten er ook weer trainingstijden worden bepaald. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden van de spelers, maar natuurlijk kijken we ook of de trainers/coaches zelf niet in de knoop komen met training geven en zelf trainen.

Zaalhuur
In het zaalseizoen maken we gebruik van Sporthal Overbosch als onze thuishal, en is het de zaal die het meeste wordt gebruikt voor de trainingen. De inhuur voor Sporthal Overbosch, en alle andere zalen die wij gebruiken voor trainingen (en soms wedstrijden), moeten gehuurd worden bij de gemeente Den Haag. De TC regelt deze zaalhuur met de gemeente.

Nieuwe leden gezocht
Zoals jullie kunnen lezen heeft de TC veel taken en verantwoordelijkheden, waardoor wij continue op zoek zijn naar mensen die de TC willen versterken. 

Bardienst
De bardiensten die we allemaal draaien als lid en/of ouder kennen we allemaal. De barbezetting is belangrijk voor de dynamiek, betrokkenheid en financiële bijdrage van de vereniging. Elk deel van de dag heeft zo zijn eigen specialiteit:

  • Het voorbereiden van de broodjes
  • Dansende frietjes in de frituur
  • Opruimen en afronden van de wedstrijddag

Logistiek
De commissie houdt zich bezig met het maken van het barrooster, de bezetting van de bar ook met speciale evenementen en de inkoop voor de bar.

Ontwikkelingen
We kijken ook vooruit naar de toekomst en zijn onderzoekende naar nieuwe mogelijkheden. Hierbij valt te denken aan een gezonder aanbod in de kantine, maar ook de uitbreiding van de koffievarianten, op veler verzoek.

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 18:00 - 22:00
Donderdag Gesloten
Vrijdag 18:00 - 22:00
Zaterdag 14:15 - 19:25
Zondag Gesloten