Bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers met een visie en heldere ideeën over waar de club naartoe moet. Besturen of leidinggeven aan een sportclub is in de praktijk echter niet niks. Het bestuur bepaalt het beleid van de club en stippelt de koers uit voor de komende jaren.

Gekozen bestuur
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die worden gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Hier zijn de statuten van GKV van toepassing. Bestuursleden hebben allemaal een andere achtergrond en dat maakt het bestuur veelzijdig. Wat de bestuursleden gemeen hebben is de betrokkenheid bij GKV.

Vergaderingen
In de maandelijkse vergaderingen komen onderwerpen aan bod als Beleidsplannen, begrotingen, investeringen, en contracten. En ook andere belangrijke thema’s als Ledenwerving en Ledenbehoud, Financiën, Accommodatie en Sportiviteit en Respect beginnen veelal bij de bestuurder.

Wet- en regelgeving
Deel uitmaken van het bestuur is niet helemaal vrijblijvend. Verenigingen moeten ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen. Wetten en regels kunnen complex zijn en voor een voorzitter kan heel andere regelgeving relevant zijn dan voor bijvoorbeeld een penningmeester of een secretaris.

Kees de Boer Vicevoorzitter
Patty de Vries Penningmeester
Marleen Van Dusseldorp Bestuurslid 'Technische Zaken'
Iris von Franquemont Bestuurslid 'Veiligheid & Gezondheid'
Suzanne Jehee Secretaris / Bestuurslid 'Activiteiten'
Maykel Teske Bestuurslid 'Publieke Relaties'
Robin van Leeuwen Bestuurslid 'Accommodatie'