Voortgang zaalcompetitie 2021-2022

De Rijksoverheid maakte vrijdag 26 november bekend dat er in ieder geval tot 19 december niet na 17:00 uur gesport mag worden. Daaropvolgend heeft het KNKV gekeken hoe het de korfballers in Nederland zoveel mogelijk mogelijkheden kan bieden om te blijven sporten. 

Het uitgangspunt bij onderstaande besluiten en aanzien van de zaalcompetitie is dat het KNKV de verenigingen in deze nieuwe lockdown maximale flexibiliteit wil bieden en daarmee zo goed mogelijk wil ondersteunen. Sport is onderdeel van de oplossing in de coronacrisis. Samen sporten en voldoende bewegen is essentieel om de weerbaarheid tegen het coronavirus te vergroten. Het KNKV daarom zoveel mogelijk mensen op verantwoorde wijze laten sporten binnen de mogelijkheden die er zijn.

Daarnaast heeft het KNKV gekeken naar mogelijkheden om een alternatieve competitie op te zetten met de mogelijkheid om deze uit kunnen spelen. Dit voor de teams voor wie in de komende weken trainen en/of spelen onhaalbaar blijkt. Op deze manier wil het KNKV recht doen aan de uitgangspunten van de verschillende sporters in het breedte-, wedstrijd- en topkorfbal. Voor GKV betekent dit het volgende: 

Breedtekorfbal (GKV (H) D1, C1, A2, A1 en S3)

Circa zeventig procent van het totaalaantal teams is actief in het breedtekorfbal. Hierin spelen met name jeugdteams en ‘lagere’ seniorenteams. De praktijk leert dat het voor deze teams mogelijk is om wedstrijden te kunnen spelen, al dan niet in combinatie met trainen. Deze mogelijkheid is er ook, omdat in het breedtekorfbal de indeling naar sterkte op basis van data plaatsvindt en niet via een promotie/degradatieregeling, waardoor een volledig afgeronde competitie geen eis is.

Het KNKV heeft daarom besloten dat de huidige breedtekorfbalcompetitie doorgang vindt waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet. Alle wedstrijden van GKV (H) D1, C1, A2, A1 en S3 die voor 17:00 uur klaar zijn zullen in principe dus gewoon doorgaan. De verenigingen krijgen alle ruimte om de niet gespeelde wedstrijden in onderling overleg op nieuw in te plannen. Het kan dus zijn dat de wedstrijden die niet voor 17:00 klaar zijn of na 17:00 uur starten op een ander moment worden gespeeld. We gaan er vanuit dat verenigingen het wedstrijdprogramma volgen zoals dit gepland is.

 In het breedtekorfbal mogen er momenteel spelers mee doen die normaliter in het wedstrijdkorfbal zijn ingedeeld. Pas als wedstrijdkorfbal weer gaat spelen is het normale reglement weer van toepassing. Wel verzoeken we hier geen misbruik van te maken om een wedstrijd te winnen, het spelplezier staat wat het KNKV betreft voorop. Daarnaast beïnvloed je hiermee de prestatie indicatie (puntenscore) van het team t.a.v. de eerst volgende competitie en loop je het risico dan te hoog ingedeeld te worden.

Wedstrijdkorfbal (GKV (H) S1 en S2)

Circa dertig procent van het totaalaantal teams is actief in het wedstrijdkorfbal. Hierin speelt een combinatie van standaard-, reserve-, dameskorfbal- en jeugdteams. De medische commissie van het KNKV geeft aan dat er in deze competities een direct verband is tussen trainen en het spelen van wedstrijden, terwijl trainen in teamverband dus momenteel nauwelijks mogelijk is. Verder zijn in deze competities promotie en degradatie van belang voor een juiste indeling op sterkte en is het dus noodzakelijk om de competitie te kunnen uitspelen. Dat laatste is in het huidige competitiemodel al bijna onmogelijk, gezien de huidige kabinetsmaatregelen en bijbehorende onzekerheid, de beschikbare zaaluren en het gegeven dat het KNKV de verenigingen en teams niet wil dwingen om te veel wedstrijden in korte tijd te spelen/in te halen.

Om bovengenoemde redenen komt het KNKV voor het wedstrijdkorfbal met een alternatieve opzet van de zaalcompetitie, die uitgespeeld kan worden en die begint op de eerst mogelijke startdatum. Deze competitie is volgens een hybride model met combinaties van poules met zes en vier ploegen, eventueel in combinatie met kruiswedstrijden. Voor aanvang van de nieuwe alternatieve competitie komt het KNKV met een nadere uitwerking van de promotie/degradatieregeling. Tot die tijd kunnen de betreffende teams de wedstrijden zoals momenteel gepland spelen, als de betreffende verenigingen dit mogelijk en wenselijk achten. Voor deze duels in de huidige competitie geldt dat ze qua resultaat worden beschouwd als niet gespeeld. Indien teams van geplande wedstrijden voor 17.00 uur niet gaan spelen, geldt ook hier, informeer elkaar en ook de scheidsrechter indien aangewezen. Het kan ook zijn dat de scheidsrechter zichzelf afmeldt, dan wordt dat via de wedstrijdwijzigingen gecommuniceerd. Het KNKV gaat in deze gevallen geen nieuwe scheidsrechter aanwijzen, de thuisvereniging is dan zelf verantwoordelijk voor een scheidsrechter. 

Resumerend:

- Competitie wedstrijdkorfbal wordt per direct gestopt

- Er komt een nieuw (flexibel) competitieprogramma vanaf januari zodra het mogelijk is om te trainen

- Geplande wedstrijden in de komende weekenden worden als oefenwedstrijden gespeeld, de resultaten tellen niet mee voor de competitie.

Algemeen

In de regel worden alle wedstrijden die voor 17:00 zijn afgerond gewoon gespeeld. 

Mocht het zo zijn dat er vanuit GKV wordt besloten om een wedstrijd niet door te laten gaan (bijvoorbeeld omdat er geen compleet team gevormd kan worden), dan is het van belang om de tegenstander daar tijdig over te informeren. Indien het een thuiswedstrijd betreft is het ook belangrijk om de scheidsrechter af te zeggen. Als beide clubs niet willen spelen, dan moet het formulier niet gespeelde wedstrijden ingevuld worden: https://www.knkv.nl/competition/niet-gespeelde-gestaakte-wedstrijd/

Mocht het zo zijn dat er vanuit GKV wordt besloten om een wedstrijd te verplaatsen, dan geldt daarvoor de normale route. Dit betekent dat je contact opneemt met de tegenstander, en samen op zoek gaat naar een nieuwe datum. Dit moet vervolgens verwerkt worden in Sportlink.

Er hoeft in Sportlink Club of de KNKV wedstrijdzaken app niets gedaan te worden met de wedstrijden die om 17.00 uur nog bezig zijn, of na 17.00 uur beginnen. Het KNKV gaat deze wedstrijden uiteindelijk uit het programma halen. Het wedstrijdformulier moet voor de wedstrijden die gespeeld worden wel worden ingevuld. 

Om 17:00 uur sluiten de accomodaties, het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om na 17:00 nog te douchen in de accommodatie. LET OP! Indien er wedstrijden uitlopen, dan geldt alsnog het tijdslot van 17:00 uur en wordt de wedstrijd voor tijd gestaakt. In overleg kan de wedstrijd wel worden ingekort. 

 

Voor meer vragen over de huidige maatregelen en de gevolgen voor de korfbalwedstrijden zie ook https://www.knkv.nl/faqcorona/ en https://knkv.nl/competition/faq/

Wij hopen dat iedereen op deze manier toch nog kan korfballen, en wij wensen iedereen veel plezier. Wij bedanken alle spelers en vrijwilligers voor hun flexibiliteit om ook deze tijd weer goed met elkaar door te komen.

 

De TC

 

Openingstijden

Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
17:00 - 21:00
Donderdag
Gesloten
Vrijdag
17:00 - 21:00
Zaterdag
09:00 - 18:15
Zondag
Gesloten

Categorieën

Grote Clubactie

178 Loten

870 Loten

€ 424,60

€ 2.000,00

Deze actie loopt nog 47 dagen