Nieuws

Coach Handboek deel 3: informeren en betrekken van de ouders

Coach Handboek

Na de afspraken met de medetrainer(s) en de spelers is er nog één cruciale groep waar een trainer mee te maken heeft. De ouders van de spelers. Ouders hebben een grote invloed op het wel of niet slagen van een seizoen.

Het belangrijkste om met de ouders te bespreken is verwachtingsmanagement. Ouders zijn over het algemeen veel gefocust op resultaat en de belangen van hun eigen kind. Door het voorafgaand aan het seizoen te hebben over de werkwijze en de gemaakte afspraken, weten ouders beter waar ze aan toe zijn. Daar zijn een aantal zaken die handig zijn om met de ouders te bespreken :

- Welke afspraken zijn er gemaakt tussen spelers en trainers
- Wat is het doel dit seizoen
- Afmelden voor trainingen en wedstrijden. Hoe en wanneer gebeurt dit
- Rijden naar uitwedstrijden. Hoe wordt dit geregeld
- Gedrag langs de lijn. Wat wordt er van ouders verwacht? Wat mogen ze wel en wat niet roepen naar de spelers
- Wissels. Hoe wordt bepaald wie er wanneer naast komt te staan
- Contactpersoon. Welke trainer kunnen de ouders aanspreken als ze vragen hebben? Welke andere persoon binnen de vereniging kunnen ze hiervoor aanschieten

Door deze vragen met de ouders te bespreken hebben de ouders een goed beeld van wat ze kunnen verwachten. Ze kunnen elkaar ook herinneren aan deze gemaakte afspraken.
Natuurlijk hoef je dit als trainer niet alleen te doen. Ga het gesprek aan met de ouders en zorg dat er iemand van de vereniging bij is. Bij voorkeur ook de contactpersoon bij wie de ouders terecht kunnen als ze vragen hebben. Door aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken te maken voorkom je heel veel onduidelijkheid bij ouders in de rest van het seizoen. Daarbij kunnen de ouders jou ook helpen om de gemaakte afspraken na te komen. Dat levert dus dubbele winst op