Nieuws

Trainersbijeenkomst vrijlopen

Technische commissie

Op woensdag 29 januari was de 3e trainersbijeenkomst van dit jaar. Hierbij zijn de trainers samen met Jeugdsportcoördinator Wibout aan de slag gegaan met het thema vrijlopen. De C1 en D1 hebben hierbij geholpen.

In korfballand wordt al lange tijd gebruik gemaakt van dezelfde methode om vrijlopen aan te leren: het welbekende molentje of sterretje draaien. Een goede manier om vrij te lopen, maar wel voorspelbaar. Voor verdedigers is dit goed te overzien en het is makkelijk om gewoon de tegenstander te volgen.
Tijdens deze trainersbijeenkomst is een nieuwe vorm aangeboden om het vrijlopen vanaf de D aan te bieden. Hierbij zijn er 7 punten in het veld waar de spelers naartoe kunnen bewegen. Hierbij moeten ze er rekening mee houden dat er niet 2 aanvallers bij dezelfde plek aankomen. Het voordeel van deze vorm is tweeledig. Als eerste is het een manier van vrijlopen die voor de verdediger moeilijk te volgen is. Daarbij is het ook nog veel intensiever dan sterretje of molentje.
De trainers hebben dit meteen toegepast bij de C1 en D1. Hier was al de eerste keer zichtbaar dat het spel veel dynamischer werd. Alle kinderen zijn bijna continu in beweging. Ook zorgt dit automatisch voor een betere verdeling van de spelers in de ruimte over het veld. De kansen die hieruit gecreëerd werden waren goede kansen. Aangezien het nu pas voor het eerst werd geoefend, ging dit nog niet altijd heel goed. In een uur training werd wel meteen zichtbaar dat hier heel veel nieuwe mogelijkheden liggen voor de spelers.

De trainers zijn heel goed aan de slag gegaan met deze nieuwe methodiek. Wij zijn er van overtuigd dat hier binnen enkele weken al het resultaat van gezien kan worden in de wedstrijden! Vanaf deze plek ook nogmaals dank aan de spelers voor het meehelpen tijdens de trainersbijeenkomst.