Nieuws

Trainersbijeenkomst 26 september

Technische commissie

Woensdag 26 september hebben alle coaches van de jeugdploegen van GKV een trainersbijeenkomst gehad. Hierin werd de vernieuwde visie van de TC gedeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden.

De eerste groep ging aan de slag bij de D1 en de C1. Hierin gaf Wibout de training en gingen de trainers met elkaar in gesprek over de 5 pijlers van de jeugdopleiding. De TC is hier de afgelopen tijd druk mee bezig geweest.

Bij de warming up kwam al naar voren dat we veel aandacht willen besteden aan het plezier. Voor de trainers gaat het om het plezier bij de spelers. De TC gaat hard aan de slag om het plezier bij de trainers te bevorderen.
Vervolgens werd er overgegaan naar een stukje waarbij er aandacht was voor het technische aspect van korfbal. Het goed uitvoeren van de beweging. Dit is ook een aandachtspunt in de jeugdopleiding.
Bij de jongste jeugd is er veel aandacht voor techniek en naarmate de spelers ouder worden gaat de aandacht meer uit naar het tactische gedeelte. Vervolgens werd overgegaan op het vormgeven van oefeningen waarbij de vertaalslag naar de wedstrijd groot is. Hiervoor zijn 2 zaken belangrijk : weerstand in de vorm van een verdediger en een keuze voor de aanvaller en verdediger. Hierdoor moeten spelers elke situatie opnieuw inschatten.

Ook de tweede groep, waarbij de A1 en A2 als oefengroep aanwezig waren, gingen met deze punten aan de slag. Dit alles werd gedaan waarbij geprobeerd is om de regie al direct aan trainers en spelers over te dragen. Een enorm belangrijk aspect in deze tijd. Spelers mogen meedenken over de invulling van het seizoen, de tactiek, de trainingen en dergelijke.
Al met al een geslaagde trainersbijeenkomst waarbij de trainers weer een goede inbreng hadden. Wij zijn als TC enorm blij met de trainers en net zo blij met het niveau dat ze laten zien. De komende tijd zal Wibout de trainers begeleiden op deze aspecten (zie het schema op de site).

Als laatste nog de grote dank voor de spelers uit de D1, C1, A2 en A1 die hebben meegeholpen hieraan!!