Nieuws

Coach Handboek deel 2: afspraken met de spelers

Coach Handboek

Als de afspraken met de medecoach zijn gemaakt is het tijd voor de 1e training. De training waarin de toon wordt gezet voor de rest van het seizoen en waarbij er afspraken gemaakt kunnen worden met de spelers

Nu beide trainers na het onderlinge overleg goed op een lijn zitten, is het zaak om ervoor te zorgen dat de spelers die lijn gaan volgen. Daarbij is het nodig om afspraken en regels te maken met de spelers. Het grote verschil tussen regels en afspraken is dat bij een afspraak de spelers ook inspraak hebben. Bedenk dus heel goed wat vanuit de trainers een vereiste is en maak alleen daar regels over. Hierbij kan er gedacht worden aan op tijd komen, afmelden voor trainingen en wedstrijden. De overige zaken bespreek je met de spelers en die vat je samen in een aantal afspraken. Een voorbeeld van zo’n afspraak is dat er op een positieve manier met elkaar omgegaan wordt. Het omgaan met winst en verlies is ook een belangrijke afspraak. Door te sturen op de focus op de eigen ontwikkeling bevorder je de ontwikkeling van de spelers.

Het voordeel van afspraken is dat de spelers inspraak hebben en daarmee ook medeverantwoordelijk zijn voor de gemaakte afspraken. Bij regels is het aan de trainers om deze te handhaven. Bij het maken van afspraken kan het echter voorkomen dat de spelers een totaal andere opvatting hebben dan de trainers. Door vooraf te bedenken wat je als coach zelf zou willen dat de spelers zeggen kan je ze helpen om die kant op te gaan. Stel vragen aan ze om ze te laten inzien wat een mogelijk gevolg is van een afspraak. Kampioen worden is bijvoorbeeld een afspraak waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden. Met de vraag of het seizoen dan mislukt is als er geen kampioenschap behaald wordt laat je ze nadenken hierover. Vaak komt er dan nog meer uit, zoals gezelligheid en inzet. Daar hebben spelers en trainers zelf invloed op en is daardoor makkelijker om te behalen.

Zorg ervoor dat de gemaakte regels en afspraken opgeschreven worden. Dan kan iedereen ze nog even nakijken of ze het er mee eens zijn. Ook kan je dan achteraf wijzen op de gemaakte afspraken. Deel deze afspraken met de ouders of als de spelers oud genoeg zijn direct met de spelers zelf. Duidelijke afspraken en regels helpen om de verwachtingen in goede banen te leiden.