Nieuws

Coach handboek

Coach Handboek

Er komt een leidraad voor alle coaches. Een bestand waar het antwoord staat op al jouw coachvragen. Binnenkort op de site van GKV!

De komende weken komen er op de site stukjes die (beginnende) coaches kunnen helpen. Al deze stukjes samen zullen uiteindelijk een soort handboek vormen voor beginnende coaches. Ook voor meer ervaren coaches komen er artikelen die ze kan helpen bij het trainerschap.

Zo komen onder meer het maken van afspraken en regels naar voren. Het voorbereiden van een training, het contact met ouders maar ook lastigere zaken zoals het omgaan met zogeheten ‘moeilijke spelers’. Of het differentiëren binnen een oefening.
Hoe creëer je bijvoorbeeld een veilig pedagogisch klimaat, zodat spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe houd je de voortgang van spelers in de gaten? Wat kan je doen om jezelf te verbeteren en te checken of wat jij spelers wilt leren ook overkomt?

Allemaal zaken waar trainers ergens in hun trainerschap tegenaan lopen.

Met dit handboek komen al deze thema’s aan bod. Wekelijks verschijnt er een nieuw stukje en uiteindelijk komt er een mooi coaching handboek die trainers kunnen raadplegen als ze ergens tegen aan lopen.
Eind juni zal het eerste deel online komen, over het komen tot goede afspraken met je medetrainer.