Nieuws

JAV, club van 50 en archief

Club van 50

Afgelopen zondag was de JAV en nieuwjaarsreceptie. Dat was om kort te gaan een zeer schamele vertoning.

Er was een handvol mensen en een incompleet bestuur, die wel de moeite hadden genomen om te komen, een kille kantine en alleen koffie en thee om het nieuwe jaar inteluiden. Heel erg jammer! Vooral omdat het met de club best goed gaat. Ik hoop echt dat dit de enige en laatste keer zal zijn. Ik had expres nog een aantal oud-leden uitgenodigd en ik had plaatsvervangende schaamte om hen zo te moeten ontvangen. Maar genoeg hierover. Over zes weken komt een nieuwe JAV en laten we het met z'n allen nu gewoon goed doen.

Want dat kunnen we zeker. Voor de club van 50 hebben zich al 18 donateurs aangemeld : Arnoud Eekhof, Kevin de Heer, Ralph en Astrid, Renate Meyer, Erwin Dekker, Joos en Henk, Flip en Wil, Martin en Ginette, familie Kreemer, Mette Leons,  Gunilla Leons,  Kees en Caroline, Guus, Erik van Driel, Maartje (moeder van Marleen), Marco Leons, Eric Hazelzet en Ernst Huyer. Zij brengen al 975 euro in het laadje.  Bedankt allemaal!

En voor dat geld komt er een tassenrek en de kantine wordt opgeknapt.  Maar er moeten nog meer donateurs bijkomen. Zoals het er nu uitziet, zijn er heel veel oud-leden bij. Veel meer "gewone" leden zouden zich moeten aanmelden. Want dan is er voldoende geld in kas om alle doelstellingen te verwezenlijken. Dus... GKVers, een eerste goede daad in het nieuwe jaar is een donatie aan GKV.  Over vier jaar wordt GKV 100 jaar en dan moet het helemaal klaar zijn. En die vier jaar zijn eerder voorbij dan wij denken.

En naast de toekomst ligt het verleden. Het archief zit in mappen en moet gedigitaliseerd worden. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, maar het is wel een klus. Op zaterdag de 20e komen Peter, Steven en ik bij elkaar en maken we een plan. Maar er moeten wel mensen zijn om dit te verwezenlijken.  Martin de Korte, Bob en Ludy van Heyst en Charlotte hebben hun medewerking al toegezegd. Maar dat is te weinig. Op de JAV zou dit ter sprake gekomen zijn, maar het ging niet door (zie hierboven). Over zes weken komt het zeker ter sprake. De bedoeling is, dat er na de zomer begonnen gaat worden. Dus als je enige ervaring op dit gebied hebt, schroom niet en meld je aan.

En als gevolg hiervan is GKV ook  actief met 100 jaar korfbal in Den Haag. Op dinsdag 12 december ben ik op een bijeenkomst bij HKV/OE geweest. Daar waren veel "oude" verenigingen aanwezig. De bedoeling is dat er dit jaar een boek uitgegeven wordt over 100 jaar korfbal in Den Haag. Chris Willemsen  ( sportjournalist en uitgever) schrijft het en geeft het uit. En de vraag is om zoveel mogelijk foto's en knipsels aanteleveren.  Gelukkig was Flip Koerselman er zondag. Zijn vader behoort tot een van de eerste leden van de club en misschien mag daar het eea geleend worden.  Op de 22e komen we (ALO, Achilles HKV, GKV en de gemeente) weer bijeen in de kantine van ALO. 

Dus, kom op de JAV en laten we er onze schouders onder zetten, want er moet nog heel veel gebeuren.
Een goed en sportief 2018 toegewenst.
Guus.

NL 09 INGB 0000 2037 52
tnv Gymnasiasten Korfbal Vereniging te Den Haag
ovv uw naam