Nieuws

Workshop organisatie sporttechnische zaken

In samenwerking met het KNKV en Werkgevers Sportclubs Den Haag organiseert Korfbal Haagse Regio een workshop over de moderne en effectieve vorm van kwalitatief training geven.

Geschreven door namens Rob Blokpoel op dinsdag, 5 november 2019

Bij de meeste verenigingen ontbreekt het vaak aan voldoende kwalitatief geschoold kader. Er moet dus creatief omgaan worden met de mogelijkheden en de beschikbaarheid van dit kader. We ontkomen er niet aan om ook binnen de sportverenigingen anders om te gaan met het begrip “vrijwilliger”. Ouders die hun kinderen op een sportverenigingen doen, verwachten een goede opvang en begeleiding. Zeker bij de jeugd is het belangrijk dat kinderen zich veilig, prettig en gewaardeerd voelen en de opleiding krijgen die bij hen past. Wat zijn de eisen die we aan de trainers/coaches van de jeugd stellen? Hoe kunnen we de kwaliteit van de trainers verbeteren, zonder dat deze allerlei opleidingen moeten volgen? Moeten trainers van alle teams een onkostenvergoeding krijgen, terwijl ze vrijwilligers blijven zoals dit in Duitsland al heel normaal is? Kunnen er extra individuele trainingen gegeven worden, waar dan ook extra voor betaald wordt?

Tijdens deze workshop zal het KNKV een presentatie verzorgen over het opleiden van jeugd en jeugdtrainers vanuit de inzichten van de korfbalwereld. Deze inzichten en ideeën zullen worden aangevuld met de ervaringen vanuit het technisch jeugdbeleid van voetbalvereniging HBS en hockeyvereniging HDM. Interessant en leuk om van verschillende sporten de opleiding te bekijken en het bespreken van de rol van jeugdspelers en jeugdtrainers. Aansluitend vindt er een interactieve discussie plaats waarbij ruimte is voor inbreng van deelnemers.

Datum: vrijdag 8 november
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Sporthal HKV/Ons Eibernest

Aanmelden via info@haagsekorfbaldagen.nl 

Nieuwste taken

Geen taken gevonden

Categorieën