Nieuws

Van de redactie

Pr-commissie

In een grijs (beter gezegd : zwart op wit) verleden draaide de redactie van ons cluborgaan wekelijks overuren om de leden te informeren over het reilen en zeilen van GKV. Sindsdien heeft een ware technologische revolutie plaatsgevonden. Vanaf deze week is een voormalig redactielid terug op het oude nest.

Ruim zeventien jaar geleden blies de redactie van GKV nog hoog van de toren, een speelse verwijzing naar het toenmalige redactieadres –  een appartement op de 10e verdieping ergens in Mariahoeve. Destijds werden daar op zaterdag- en zondagavond de handgeschreven en op diskette aangeleverde bijdragen uitgewerkt en geredigeerd. Vervolgens stampte de stencilmachine in het redactiehok aan de Bezuidenhoutseweg op maandagavond nog stapels papier vol met columns, wedstrijdverslagen, opstellingen en activiteitenlijsten. Die werden in de kantine verzameld, geniet en gesorteerd. Daarna werd een deel van de krantjes voorzien van postzegels en in de brievenbus gemikt. Een ander deel werd in stapeltjes afgeleverd bij een groepje welwillende leden die ze verspreidden binnen hun eigen bezorgwijkjes. Eind jaren negentig nam het aantal papieren krantjes een klein beetje af toen – jawel – enkele leden bleken te beschikken over e-mailadressen! Ondergetekende nam in 2001 na zo’n acht jaar redactie – als kersverse vader en met een verhuizing voor de boeg – afscheid van Luctor et Emergo en drie jaar later ook van GKV.

Inmiddels gaat het pasgeboren kind van toen beginnen aan een HBO-studie, is een volgende verhuizing net achter de rug en loopt de hoofdredacteur van toen alweer enkele jaren rond bij GKV. Toen Erik van Leeuwen te kennen gaf dat hij zich meer wil richten op het technische onderhoud van de website en andere ICT-voorzieningen en de redactionele taken graag aan iemand anders wilde overdragen, was de keuze voor een comeback snel gemaakt. Dat het samenstellen en verspreiden van de informatiebulletins tegenwoordig nog maar een fractie van de tijd kost die wij er twintig jaar geleden aan kwijt waren, was daarbij geen onbelangrijk argument! En wát is er veel veranderd. Geen papieren krantjes meer, eenvoudige publicatie van nieuwsberichten via de website, automatische publicatie van diezelfde berichten op sociale media en automatische wekelijkse distributie van de meest recente nieuwsberichten via een e-mailnieuwsbrief. Dit stukje tekst is naast een introductie ook een eerste testcase om te zien of een redacteur uit het vorige millennium uit de voeten kan met de hedendaagse technologie. Het resultaat is hoopgevend!

Nog een laatste opmerking om dit bericht naast een nostalgische lading ook wat nieuwswaarde mee te geven :  de redactie is tegenwoordig geen ‘redac-cie’ meer. Het opmaken en verspreiden van nieuwsberichten via de diverse elektronische media is sinds een taak van de PR-commissie, waarin ook het technisch ICT-beheer en de activiteiten rond ledenwerving zijn ondergebracht. Het is maar dat u het weet!