Nieuws

Pilot 'Kangoeroeklup in een nieuw jasje'

Pr-commissie

Vanaf woensdag 8 mei starten we, in samenwerking met 'Lichtpuntjes van Mariahoeve' (LvM), een pilot: de Kangoeroeklup in een nieuw jasje. 'Lichtpuntjes van Mariahoeve' is een burgerinitiatief die momenteel, onder begeleiding van de gemeente, aan het professionaliseren is. LvM organiseert diverse activiteiten in Mariahoeve waar alle kinderen aan deel kunnen nemen, ongeacht de financiële situatie van de ouders. LvM beschikt over relatief veel vrijwilligers en deelnemers. Een grote wens van LvM is om zo veel mogelijk kinderen te laten sporten en kennis te laten maken met de voordelen van het verenigingsleven.

De Kangoeroeklup is een activiteit die bedacht is door de KNKV, om jonge kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met sporten en bewegen. De focus ligt hierbij op plezier en bewegen en niet per se op korfbal. Uiteraard is de ambitie om zoveel mogelijk kangoeroes door te laten stromen naar de pupillen. Enige tijd geleden heeft de KNKV de huisstijl van de Kangoeroes gemoderniseerd. Er is ook een handboek vol met ideeën voor activiteiten en spelletjes ter beschikking gesteld.

Bij GKV zijn de Kangoeroes samengesmolten met de F'jes op vrijdagmiddag. Uit feedback van ouders bleek het tijdstip ouders te weerhouden om jonge kinderen in te schrijven als kangoeroe. Ook bleek dat de allerjongste moeite hadden met een korfbaltraining i.p.v. uitsluitend spelletjes.  

In de maanden mei en juni organiseren vrijwilligers van LvM de Kangoeroeklup op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. De bedoeling is dat er op termijn vaste vrijwilligers worden gevonden om de Kangoeroeklup in deze vorm door te laten gaan of om de nieuwe Kangoeroeklup over te dragen aan de nieuwe Jeugdsportcoördinator. Tijdens de maanden mei en juni mogen de kinderen uit Mariahoeve kosteloos deelnemen aan de Kangoeroeklup. In de tussentijd proberen we zoveel mogelijk kinderen lid te laten worden van de Kangoeroeklup.

Op de volgende woensdagen wordt de Kangoeroeklup georganiseerd vanaf 13.30 uur:

  • 8 mei
  • 15 mei
  • 22 mei
  • 29 mei
  • 5 juni
  • 12 juni
  • 19 juni

Als de pilot is afgelopen zal de Kangoeroeklup in deze nieuwe vorm worden geëvalueerd.