Vrijwilligerstaken bij GKV. Hoe zat het ookalweer?

Vrijwilligerstaken horen nu eenmaal bij een vereniging. Zonder vrijwilligers geen vereniging zou je zelfs kunnen zeggen. Voor veel leden is het vanzelfsprekend dat je iets voor je club doet, alleen noemen we het niet altijd vrijwilligerswerk. Dit is echter wel wat het is. Over het algemeen worden de meest belangrijke taken zonder al te veel gedoe verdeeld over de teams en de leden. Toch meenden het bestuur in 2020 dat er ruimte was voor verbetering.

zondag, 12 september 2021

Tijdens de laatste ALV in 2020 is ons eerste Vrijwilligersbeleid gepubliceerd. Hierin hebben we ons ook voor het eerst uitgesproken over hoeveel inzet er wordt verwacht van onze leden. We verwachten niet dat onze leden elke week gaan poetsen of dat iedereen lid wordt van een commissie. Neen, wij dachten met dit beleid: Laten we beginnen met de meest voorkomende taken eerlijk verdelen. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij per jaar 960 minuten (16 uur) aan vrijwilligerstaken uitvoert. Er zijn misschien mensen die hiervan schrikken. Reken voor de grap eens uit hoeveel je, inclusief rijbeurten en bardiensten, al voor GKV doet. Je zal zien dat het wel meevalt. 

Voor de invoering van het vrijwilligersbeleid zagen wij een tekort aan vrijwilligers. Dit tekort had een aantal oorzaken; Vrijwilligers voelden zich overvraagt en/of overbelast, er waren leden die te veel voor de club deden en leden die te weinig deden (met andere woorden: het was oneerlijk verdeeld) en het was voor leden onvoldoende duidelijk wat er van hen verwacht werd. Dit bracht ons bij de volgende uitgangspunten voor het beleid:

  • Iedereen draagt zijn steentje bij
  • Vrijwilligers zouden moeten kunnen doen wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en/of waartoe ze in staat zijn
  • Vrijwilligers zouden taken moeten kunnen verrichten wanneer het hen het beste uitkomt

Wij hebben een speciaal systeem ontwikkeld waarin leden zichzelf kunnen aan- en afmelden voor een vrijwilligerstaak. Per taak krijg je vrijwilligersminuten. Ook commissies, zoals de barcommissie, kunnen leden toewijzen aan een taak. Wanneer je inlogt op onze website vind je onder 'Mijn GKV' het rijschema, het barrooster en een lijst met overige vrijwilligerstaken. 

Voor aankomende week staat het barrooster al op de site. Aangezien de barcommissie net nieuw is, wordt de rest van het rooster komende week gepubliceerd. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn, daarmee voorkomen we ook dat de teamouders roosters hoeven te maken en rond hoeven te sturen. Als je je niet aanmeld via de website, dan loop je ook vrijwilligersminuten mis. 

Sommige leden hebben een vaste vrijwilligersfunctie; ze zitten bijvoorbeeld in een commissie of in het bestuur of geven training. Hiervoor ontvangen zij een vast aantal vrijwilligersminuten waarmee zij andere taken kunnen compenseren. Met andere woorden; als je al veel tijd steekt in de club door in een commissie te zitten, dan hoef je minder bardiensten te draaien of minder vaak te rijden. Dit is wel zo eerlijk! Deze compensatie wordt bepaald door het bestuur en vastgelegd in functieprofielen die jaarlijks worden geëvalueerd.

 Heb je problemen met inloggen? Stuur dan een mail naar secretaris@gkvdenhaag.nl.

 

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag 18:00 - 22:00
Donderdag Gesloten
Vrijdag 18:00 - 22:00
Zaterdag 11:45 - 14:45
Zondag Gesloten

Categorieën

Grote Clubactie

37 Loten

416 Loten

88,80

€ 1 000,00