Nieuws

Reminder tweede brainstormbijeenkomst

Hierbij herinner ik jullie er aan dat er op maandag 25 november om 20.00 uur in onze kantine een tweede brainstormsessie over ledenbehoud en -werving zal worden gehouden.

Geschreven door Ralph von Franquemont op woensdag, 20 november 2019

Op de eerste avond – 4 november - hebben we al heel wat bruikbare ideeën verzameld. Op de vervolgbijeenkomst willen we kijken of er nog andere creatieve mogelijkheden zijn om het ledental van onze vereniging te vergroten. Daarnaast willen we ook een commissie gaan instellen, die actief met ledenbehoud en –werving aan de slag gaat. Die mensen hoeven niet al het werk te doen, want voor de daadwerkelijke activiteiten kunnen ook andere GKV-ers worden ingeschakeld. Als het (vrijwilligers)werk verdeeld wordt, maken veel handen dus licht werk.        

Dus hierbij nogmaals een oproep aan alle senioren en junioren, aan de ouders van jeugdleden en natuurlijk ook oud-(bestuurs)leden, die GKV een warm hart toedragen, om op de 25e om 20.00 uur in de kantine te komen meepraten over de toekomst van onze club. We rekenen op een grote opkomst.

 

Graag tot komende maandag.

 

Namens het bestuur,

Ralph, voorzitter

Categorieën