Nieuws

Herkansing brainstorm

Zoals de afgelopen weken al een paar keer aangekondigd, is op maandag 4 november jl. de brainstormsessie over ledenbehoud en -werving gehouden.

Geschreven door Ralph von Franquemont op dinsdag, 5 november 2019

Het was een avond met twee gezichten. Aan de ene kant heeft de bijeenkomst een hele stroom aan bruikbare ideeën opgeleverd, en dat is natuurlijk positief. Iets minder positief is dat dit is gedaan door een beperkt aantal mensen. We waren met zes man: drie uit het bestuur, de JSC, de trainer van S. 1 en een speelster uit de A 1. Een bescheiden aantal, maar dat heeft toch een behoorlijk aantal voorstellen geproduceerd.

Voor de mensen die er niet bij waren heb ik goed nieuws: er komt een herkansing! Op 25 november houden we een tweede brainstorm. Op die avond willen we kijken of er nog andere creatieve mogelijkheden zijn om het ledental van onze vereniging te vergroten. Daarnaast willen we ook een commissie gaan instellen, die actief met ledenbehoud en –werving aan de slag gaat. Die mensen hoeven niet al het werk te doen, want voor de daadwerkelijke activiteiten kunnen ook andere GKV-ers worden ingeschakeld. Als het (vrijwilligers)werk verdeeld wordt, maken veel handen dus licht werk.        

Dus hierbij een oproep aan alle betrokken leden senioren en junioren en aan de ouders van jeugdleden om op de 25e om 20.00 uur in de kantine te komen meepraten over de toekomst van onze club.

Nieuwste taken

Geen taken gevonden

Categorieën