Nieuws

GKV in tijden van corona

In de afgelopen maanden heeft de coronacrisis natuurlijk grote invloed gehad op onze vereniging. Ik heb jullie daarover in maart en april al geïnformeerd. Inmiddels is er weer het nodige gebeurd, dus het is tijd voor een update, en wat sfeerimpressies hoe onze leden met de beperkingen zijn omgegaan.  

Geschreven door Ralph von Franquemont op maandag, 25 mei 2020

Begin april heb ik jullie onder voorbehoud op de hoogte gebracht van de afronding van de competitie 2019/2020. Daar is verder door het Bondsbestuur geen wijziging in aangebracht. Dat betekent dus dat in de veldcompetitie GKV 1 en 2 zich gehandhaafd hebben in de 2e klasse respectievelijk de reserve 3e klasse. In de zaal is het tweede gepromoveerd naar de reserve 2e klasse, en blijft GKV 1 spelen in de 3e klasse.

Op de nieuwjaarsreceptie had ik al verteld dat het bestuur probeert via de onderwerpen uit de brainstormsessie het ledenaantal van GKV te vergroten. In de eerste maanden van dit jaar zag het er ook veelbelovend uit. Er waren al plannen om in april een schoolkorfbaltoernooi te houden, en daarnaast waren er aanmeldingen van scholen voor Koningsdag. Beide evenementen gaan helaas niet door. Hopelijk kunnen we volgend seizoen alsnog dit soort dagen op ons veld houden, en meer zaken uit de brainstorm oppakken.

De sluiting van veld en kantine leidt tot een forse daling van de kantine-inkomsten. Er was nog wat frisdrank en chocolade over, waarvan de houdbaarheidsdatum de komende maanden zou verstrijken. Door een paar leden is een doneeractie opgezet. De opzet daarvan was dat (familie/bekenden van) leden artikelen zouden kopen, en dat deze artikelen vervolgens aan het Leger des Heils worden geschonken. De opbrengst zou uiteraard in de clubkas terecht komen. De actie was een groot succes. Alle spullen zijn verkocht, dus onze penningmeester en het Leger des Heils zijn blij. Deze actie is trouwens in een brief aan alle Haagse verenigingen door de sportwethouder Hilbert Bredemeijer als voorbeeld genoemd van een mooi en creatief initiatief om inkomsten te krijgen en tegelijkertijd een maatschappelijk belang te ondersteunen. Mooie spraakmakende actie, dus.
Overigens heeft GKV ook een succesvol beroep kunnen doen op financiële ondersteuning uit de ‘diepe zakken’ van het kabinet.

Ook op andere punten gaven verschillende senioren blijk van een behoorlijke creativiteit. Normaal vieren een aantal leden hun verjaardag met een groot aantal GKV-ers. Hoe doe je dat echter in deze coronatijd waar je elkaar eigenlijk alleen maar via mobiel/PC tegen komt? Twee varianten hebben we de afgelopen weken gezien. In de eerste variant werd de jarige verblijd met een lange stoet auto’s van GKV-vrienden, die in een soort optocht langzaam toeterend haar huis passeerden. Het alternatief was dat de jarige in haar auto bij alle vrienden langs ging.
Het eindresultaat was in beide gevallen: felicitaties en cadeaus van je vrienden, en veel plezier.

Sinds een maand lijkt het gelukkig beter te gaan met de bestrijding van het virus. Langzaam aan worden de maatregelen dan ook verlicht. Als gevolg daarvan mogen o.a. de sporters weer trainen. Daarbij moet wel voldaan worden aan de vereisten uit enkele protocollen van NOC*NSF, die gebaseerd zijn op de richtlijnen van het RIVM, en van het KNKV. In korte tijd heeft het bestuur het veld coronaproof gemaakt met o.a. desinfecteermiddelen bij ingang en uitgang, looprichtingen, materiaal dat na de training steeds wordt schoongemaakt en wisselpauzes tussen de trainingen. Na de instemming van de gemeente met de opzet van de training zijn jeugd en senioren weer enthousiast en fanatiek aan het sporten gegaan, waarbij naast de trainer van de selectie ook weer de nodige vrijwilligers training geven. Hopelijk kunnen we over enige tijd ook weer oefenpartijtjes spelen, want dat zit er voor de leden van 13 jaar en ouder voorlopig nog niet in.
GKV moet zelf via eigen toezichthouders er op toezien dat alle spelers zich houden aan de eisen van het 1 ½ meter - tijdperk. Die functie wordt bij de senioren onderling ingevuld (S.1/S.2 voor S.3 en andersom). Bij de jeugd gebeurt dat door het bestuur en ouders van jeugdleden. Mooi dat we dit zo met z’n allen kunnen regelen.
De gemeente ziet het opstarten van de trainingen als een kans voor verenigingen om ook niet-leden aan te trekken. We zijn daarom van plan om een paar scholen te gaan benaderen en te flyeren in de omgeving van ons veld. Nu al echter hebben de trainingsavonden enkele nieuwe kangoeroes opgeleverd. Waar mond-op-mond-reclame voor onze club al niet toe kan leiden!

We hopen natuurlijk dat er de komende tijd nog meer ruimte komt om onze mooie korfbalsport op de normale wijze te gaan beoefenen. De eerstvolgende mijlpaal op de routekaart van de regering is dinsdag 1 september. Volgens de huidige plannen mogen dan de kantines weer open en sportcompetities weer van start gaan. Het KNKV gaat er van uit dat het nieuwe veldseizoen kan beginnen op zaterdag 5 september. Hopelijk gaat dat inderdaad lukken.

Nieuwste taken

Geen taken gevonden

Categorieën