Nieuws

Uitnodiging Algemene Leden vergadering (ALV)

 

Beste leden,

 

Op 16 oktober 2019 om 19:00u staat de ALV gepland. Wij als bestuur nodigen jullie dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn. 

Een vereniging ben je met elkaar. Dit betekent dan ook dat je met elkaar beslissingen neemt. Om die reden vinden wij het dus ook belangrijk dat jij er bij bent!

Ben jij een betrokken GKV’er? Heb jij goede ideeën, maar weet je niet zo goed waar je terecht kunt met je ideeën? Dan is dit het moment!

Er zullen wederom onderwerpen aan bod komen, die voor jou als lid belangrijk zijn. Het bestuur verzoekt de leden zo veel mogelijk aanwezig te zijn omdat dit HET moment is om gebruik te maken van uw stemrecht en discussies te starten. De ouders van de jeugdleden zijn van harte welkom, daar zij conform de huidige statuten ook stemrecht hebben. Vanaf 16 jaar heb je als lid zelf stemrecht. Je stem is niet alleen belangrijk voor de presentielijst. Je stem wordt ook gehoord!

De agenda, jaarstukken en begroting worden zo snel mogelijk gepubliceerd.

Wij hopen dat er zoveel mogelijk leden en ouders aanwezig zullen zijn. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen, machtig dan een ander lid om namens jou te stemmen. Het formulier hiervoor, zal binnenkort op de site geplaatst worden.

Tot 16 oktober allemaal!

 

Het bestuur

Categorieën