Nieuws

Algemene ledenvergadering 2020

Op woensdag 14 oktober 2020 om 19:30 uur staat de jaarlijkse ALV gepland. Wij als bestuur nodigen jullie van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Zoals het er nu  naar uitziet zal deze ALV, met de nodige maatregelen in acht nemende, in en rond het clubhuis plaats kunnen vinden. De ALV is voor jou de kans om te horen hoe we ervoor staan, waar het bestuur mee bezig is en om mee te praten over het beleid van onze mooie club.

Er zullen wederom onderwerpen aan bod komen die voor jou als lid van belang zijn. Het bestuur verzoekt de leden gebruik te maken van het stemrecht en discussies te starten. Ook ouders/verzorgers van de jeugdleden hebben, conform de huidige statuten, stemrecht. Vanaf 16 jaar heb je als lid zelf stemrecht.

De agenda, jaarverslagen en financiële stukken worden zo snel mogelijk met jullie gedeeld.

Wij hopen dat er zoveel mogelijk leden en ouders aanwezig zullen zijn. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen, machtig dan een ander lid om namens jou te stemmen. Het machtigingsformulier zal binnenkort op de site geplaatst worden.

We begrijpen dat er wellicht leden of ouders/verzorgers zijn die vanwege corona de ALV niet fysiek willen of kunnen bijwonen. Daarom kunnen eventuele vragen tot 7 oktober per mail (info@gkvdenhaag.nl) worden gesteld. Deze vragen zullen tijdens de ALV behandeld worden en de antwoorden zullen in de notulen worden opgenomen.

Graag tot 14 oktober!

Nieuwste taken

Geen taken gevonden

Categorieën