Nieuws

Schriftelijke ALV 2020

Door de huidige overheidsmaatregelen vanwege het nog steeds heersende coronavirus zien wij geen mogelijkheid om dit jaar alsnog bijeen te komen voor de ALV. In verband met de continuïteit stelt het bestuur dan ook voor de ALV 2020 schriftelijk af te doen.

woensdag, 14 oktober 2020

Het bestuur vraagt de leden dan ook instemming over de volgende agendapunten:

  • Verslag van de Algemene Ledenvergadering, d.d. 16 oktober 2019 (hier te raadplegen) 
  • Financieel verslag 2019/2020
  • Begroting 2020/2021
  • Uittreden van huidige en benoemen van nieuwe bestuursleden
  • Vaststellen van het beleid op het gebied van kleding en van vrijwilligers

Het jaarverslag 2019-2020 kan hier worden gedownload.

Het concept Vrijwilligersbeleid kan hier worden gedownload.

Het concept Kledingbeleid kan hier worden gedownload.

Meer informatie, alsmede de financiële stukken zijn inmiddels per e-mail aangeboden aan alle stemgerechtigde leden. Mocht je deze e-mail ten onrechte niet ontvangen hebben, neem dan contact op.

De leden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 29 oktober 2020 hun mening te geven over de stukken. Die reactie kan bestaan uit vragen/opmerkingen, dan wel afkeuring van de gedane voorstellen.  Reacties kunnen worden gemaild aan voorzitter@gkvdenhaag.nl. Het bestuur zal vervolgens een schriftelijke terugkoppeling geven.  

Overigens staat het de leden uiteraard vrij om naast de vergaderstukken ook andere onderwerpen aan de orde te stellen. Ook de rondvraag verloopt dus via de mail.

We zijn ons ervan bewust dat een fysieke vergadering meer discussiemogelijkheden geeft, maar we hopen dat deze schriftelijke vorm jullie ook uitnodigt te reageren!

Nieuwste taken

Geen taken gevonden

Categorieën