Nieuws

Resultaten ALV oktober 2018

Bestuur

3 oktober jl. was de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV was voor het bestuur bijzonder leerzaam. We willen jullie graag op de hoogte brengen van de volgende resultaten.

Positie van de ouders binnen de vereniging
Het bestuur ziet graag meer betrokkenheid vanuit de ouders en dit is tijdens de ALV benoemd. Het antwoord vanuit de aanwezigen hierop was dat zij zich minder betrokken voelen doordat er nog weinig activiteiten zijn die interessant zijn voor de ouders. De activiteiten die wel interessant zijn (21-toernooi en familiedag) zijn vlak na elkaar gepland.
Ook waren er in het verleden zogeheten ‘ouderavonden’. Tijdens deze avonden werden ouders geïnformeerd over lopende zaken en konden ouders hun verhaal kwijt en vragen stellen. Veel aanwezigen was het opgevallen dat er onlangs een gezellige avond is geweest die georganiseerd was vanuit de D1 en waren hier enthousiast over. Dit wordt graag teruggezien.

Zichtbaar bestuur
Een ander geluid dat tijdens de ALV naar voren kwam was dat het bestuur niet zichtbaar genoeg was voor sommige mensen. Mogelijk is dit het gevolg van het feit dat het bestuur tot voor kort bestond uit senioren, die andere trainings- en wedstrijdtijden hebben dan de junioren, aspiranten en pupillen. Deels hopen we dit opgelost te hebben door in ieder geval één ouder in tot bestuurslid te hebben benoemd. Ouders zien graag meer betrokkenheid bij de jeugd, vanuit het bestuur.

De eerste resultaten
Uiteraard willen wij als bestuur graag iets doen met de feedback die we tijdens de ALV hebben gekregen. In de laatste bestuursvergadering was reeds besloten om eens een ‘Clubavond’  te organiseren met als doel hier een maandelijkse activiteit te maken. We willen dit op korte termijn introduceren. Op 19 oktober a.s. vanaf 17.30 uur zijn alle leden en ouders van harte welkom om wat te komen drinken in de kantine.


Ook willen we graag de ouderavonden weer uitproberen. In overleg met onze Jeugdsportcoördinator Wibout hebben we de eerste ouderavond gepland voor 21 november om 19.00 uur. Deze avond zal door Wibout worden voorgezeten en er zal iemand aanwezig zijn vanuit het bestuur.

Het bestuur zal samen met de activiteitencommissie op zoek gaan naar interessante activiteiten voor ouders.