Nieuws

(Jaarstukken ALV) Jaarverslag bestuur seizoen 2016-2017

Bestuur

"Dit 4de seizoen van het bestuur Bos I stond in het teken van zelfreflectie."

Jaarverslag bestuur 2016-2017

Dit 4de seizoen van het bestuur Bos I stond in het teken van zelfreflectie.  Na de flinke knauw met veel ledenverlies aan het einde van het seizoen moest het bestuur samen met de Raad der Wijzen hier veel aandacht aan besteden. Hoe kon het dat ondanks een nieuw kunstgrasveld, een part-time werknemer voor de jeugd, een selectie spelend op behoorlijk niveau toch mogelijk zijn dat leden besloten ons te verlaten? De redenen zijn benoemd in het vorige jaarverslag, feit was echter dat de (korf)bal nu bij het bestuur lag en wel met volle prioriteit.

 

Het bestuur heeft haar zelf 10 doelstellingen gegeven, beschreven op de website en het vorige jaarverslag :

 

1.       Herstructureren en ondersteunen alle commissies. De AC heeft een jaarplan opgesteld, tevens zijn zowel KC, SC, AC, ICT als andere commissies aangeschoven tijdens bestuursvergaderingen. Toch is hier nog veel winst te behalen door oa. het structuren van de agenda, jaarplannen en duidelijke rol en taak verdeling. Deels behaald.

 

2.        Opzetten buurthuis van de toekomst met minimaal 2 beweegpartners. Het diamant college is 1 beweegpartner dat haar buitengym op GKV doet. Aan het begin van het nieuwe seizoen is daar de British School bijgekomen met eveneens buitengym. GKV is nog geen BvT, maar heeft met deze partners en haar maatschappelijk plan wel grote kans om dit het volgende jaar te halen. Deels behaald

 

3.       Opzetten van nieuw 5 jaren plan met nieuwe kleine en grote ambitieuze dromen. De werkgroep besturen met een visie heeft haar nieuwe plan "365 dagen sport op het Koninklijke GKV" gepresenteerd aan de leden. Behaald

 

4.       Opzetten werkgroep "sponsoring". Er is geen werkgroep sponsoring opgericht. Wel is er gewerkt aan de sponsorborden, maar is deze ook nog steeds niet afgerond. Niet behaald

 

5.       Aantrekken van 10 jeugdleden. Met het aantrekken van oa. SEV jeugdleden is dit gelukt. Behaald

 

6.       Opleiden van 5 trainercoaches naar niveau KT2. Wibout heeft dit jaar zijn cursus tot leraar KT2 afgerond maar is nog niet gestart met het doceren aan GKV trainercoaches. Deze start in januari 2018. Niet behaal

 

7.       Opzetten SeniorenFit. Met de komst van SEV recreanten is er een start gemaakt aan recreanten sport, een nieuwe categorie voor GKV na vele jaren niet aanwezig. Ook zijn er diverse gesprekken geweest met Den Haag sportsupport omtrent subsidie. In het volgende seizoen zal mbv de SportImpuls subsidie speeltoestellen aangeschaft worden en een betaalde beweegcoach worden ingehuurd. Deels behaald

 

8.       Herstructuren communicatie via centraal aangestuurde media. De ICT commissie heeft een whatsapp integratie afgerond waardoor we nu via whatsapp in geval van nood of bij belangrijke boodschappen snel al onze leden kunnen bereiken. Behaald

 

9.       Vergroten bestuur, aanmeldingen welkom! Bastiaan neemt deel aan bestuur als algemeen bestuurslid. Behaald

 

10.   Een grandioos 95 jubileum organiseren! Dat is het zeker geworden ,met vele oud-gkvers en mooie fotos. Behaald

 

Kortom van de 10 doelstellingen zijn er 5 volledig behaald, 3 deels behaald en 2 niet.  Een mooie score, maar er is nog flink werk aan de winkel!

 

Naast deze doelstellingen is er veel gebeurd in 1 seizoen op GKV, zowel beleidsmatig als door puur toeval. De belangrijkste staan hieronder opgesomd.

 

De club van 50 is sterk van start gegaan (zie jaarverslag) . Onder leiding van Guus zijn er 30 sponsoren aangetrokken en zijn er twee doelstellingen behaald, de bankjes op het terras (dank aan Jacqueline Broersz) zijn vernieuwd en het ballenrek, met grote medewerking van de Familie De Boer. Persoonlijk was het voor Guus een zeer bijzonder seizoen met het behalen van een Koninklijke onderscheiding voor 50 jaar vrijwilligerswerk op GKV en kort erna het overlijden van haar man Dick.

 

De gemeente Den Haag heeft gesproken met het bestuur over een STiP baan. Dit zou betekenen dat er een 2e werknemer op GKV zou kunnen komen die inzet baar is voor het dagelijks schoonhouden van het complex en runnen van de bar. Het nadeel is dat deze baan alleen overdag en doordeweeks is en dan is GKV grotendeels dicht. Wellicht in de toekomst!

De website is flink veranderd (zie ICT jaarverslag). Erik en Mykel Teske hebben er samen voor gezorgd dat er meer sfeer in zit. Kevin en Steven's bedrijf Vensterworks hebben een VR tour van GKV gemaakt. Hierdoor kunnen bezoekers onze club al vanuit huis bezoeken ter oriëntatie en kunnen potentiële huurders ons complex beoordelen.

 

De digitalisering van het archief, althans de plannen daartoe, zijn gemaakt. Peter de Bruin, Guus en Steven hebben nagedacht hoe dit project tot stand kan komen en zullen bij de volgende ALV hier aandacht voor vragen. Met de digitalisering van als onze LETE's, foto's, jubileum stukken en meer zullen we de rijke, bijna 100 jarige geschiedenis van GKV een waardige plek kunnen geven.

 

GKV komt ook steeds meer in de media. Zo was er natuurlijk de opening van het kunstgras met wethouder Rabin incl. TV opname. De VR tour is opgepikt in een blog door Start2Create (van cursus Welkom op de club). Verder hebben we een TV opname gehad samen met de Gemeente Den Haag ter promotie van subsidies voor duurzame projecten (zoals LED verlichting). Ook heeft uw voorzitter 2 interviews afgegeven aan journalisten, een voor een editorial over onze JSC voor het blad van SWSDH en een over de geschiedenis van GKV incl. de tijd met Jan Drees.

 

Onze Jeugdsportcoordinator Wibout van der Weide heeft een mooi seizoen achter de rug op GKV. Met de start van de zomerschool, oprichting kangoeroeklup en recreanten zijn er veel nieuwe initiatieven gestart. Het werven van nieuwe leden tijdens de "matches" op scholen in de buurt blijft lastig. Samen met de SC heeft Wibout ook het korfbalmasterz programma gestart zodat de eerste stap naar een arbitrage proof vereniging gezet is. Het is erg belangrijk dat alle leden ouder dan 15 bekend raken met de korfbal regels en op jonge leeftijd respect leren krijgen voor de scheidsrechter. De JSC is samen met de ICT commissie gestart met een app om snel trainingen te maken. Deze moet volgend seizoen volledig operationeel zijn.

Treurig nieuws kwam er uit het SEV kamp. Zij gaan stoppen. Steven heeft contact opgenomen met de voorzitter van SEV maar samenwerking voor behoud van korfballende leden was eigenlijk niet gewenst. Gelukkig konden we door onze relaties binnen SEV na het einde van het seizoen toch vele SEVers bereiken. We hopen volgens seizoen nog meer SEVers te binden want onze clubculturen passen heel goed bij elkaar.

 

Financieel ging het GKV weer voor de wind, het zoveelste jaar op rij met een winst van ruim
E600 euro en eigen vermogen van E20000. De verdubbeling in verhuur van de kantine (Egbert!) en stabiele bar (Bianca, Suus en Iris) hebben er aan bijgedragen dat het vermogen groeide. Het arbitrage corps (Tim, Ali, Mathijs, Tom) heeft er weer voor gezorgd dat we onze verplichting al vrij snel in het seizoen haalde. Tim is hard op weg om de eerste GKV-er te worden die wellicht League kan fluiten, een mooie droom. Tot slot is ons financiële plaatje ook erg afhankelijk van ons nieuwste erelid en penningmeester Patty en onze 4 sponsoren Adegeest, Kooper Zorg, Van Driel VVE en Arboboer. Drie van deze contracten zijn dit jaar vernieuwd voor 3 jaar, de vierde geschied volgend seizoen. Bedankt voor het vertrouwen!

 

Volgend seizoen 2017-2018

Wat heeft de club nodig in 2017-2018? Waar liggen kansen? Wat gaan we uitgeven?

Onze club heeft volgend seizoen structuur, continuïteit en ambitie nodig. Dit zijn lastige thema's om te koppelen want met ambitie horen risico's en soms chaos wat haaks staat op structuur en continuïteit.  Concreet :

 • Als club hebben we de kans om 1e klasse (een unicum in de geschiedenis van GKV) te gaan spelen. Dat brengt grote gevolgen mee!
 • Het uitrollen van de visie 365 dagen op het Koninklijke GKV vraag nieuwe partnerships, het liefst een samenwerking met een zondag sportvereniging.
 • De focus op jeugd is erg belangrijk, het zou voor de continuïteit goed zijn dat er een 2 of 3 tal ouders zitting nemen in het bestuur.
 • De herinrichting van ons sportcomplex zodat er naast korfbal ook gespeeld kan worden op speeltoestellen wat nieuwe doelgroepen moet aantrekken.
 • Verdere professionalisering  door drie nieuwe portefeuille veiligheid en gezondheid en personeel en organisatie en tot slot portefeuille topsport.
 • Buurthuis van de toekomst zodat we een grotere maatschappelijke rol kunnen vervullen en onze 365 dagen sporten op GKV droom kunnen financieren.
 • Vrijwel energie neutraal te worden en bijna gasloos te worden, door aanschaf gesubsidieerde zonnepanelen en elektrische kachels. Dit bespaard 3000 euro per jaar. De aanschaf hiervan gaat wel een flinke hap uit ons eigen vermogen vergen.
 • Digitalisering van het archief groter maken, met name het belang en onder de aandacht van onze leden brengen.
 • Guus heeft zich opgegeven om samen met andere korfbal verenigingen journalisten te voorzien van informatie voor een editorial over 100 jaar korfbal in Den Haag.
 • De JSC zal ook dit seizoen weer zomersport verzorgen om zo de binding met de wijk te maken. Ook de trainingen app zal gelanceerd worden. Dit gaat heel belangrijk worden voor GKV omdat allerlei korfbalverenigingen deze app kunnen gebruiken.
 • De ICT plannen moeten zorgen dat GKV weer een stukje slimmer wordt, waar de rol van de website de ruggengraat wordt van GKV. Inloggen, lidmaatschap wijzigen, informatie, alles zal via de site gaan verlopen.
 • Er gaat een grote reclame campagne gestart worden om GKV meer bekendheid te geven en leden te werven. De werving zal met name gericht zijn op  jeugd leden. Doelstelling is om weer een piramide structuur te hebben met veel jeugd in de onderste lagen. Qua aantallen zijn 110+ spelende leden aan het eind vh seizoen wenselijk. Samen met niet spelende en ereleden kan het aantal dan weer over de 125 leden raken. Een goede basis.
 • Er blijft een enorme kans liggen voor een sponsorcommissie met oa. de website sponsoring, bal sponsoring, sponsorborden en meer. Neem contact op met het bestuur!
 • Tot slot niet geheel onbelangrijk : een opvolger voor de rol van praeses. De rol zal na de ALV in januari 2018 vacant zijn, waarbij Steven als interim-voorzitter maximaal een seizoen nog deelneemt in het bestuur. Steven zal geen nieuwe initiatieven meer starten, dus haast is geboden. Neem contact op met het bestuur!

 

Alle donateurs, commissies, trainer coaches, scheidsrechters en andere vrijwilligers. Bedankt! Jullie maken de club.

 

Namens het bestuur van 2016-2017 (Kees, Patty, Marleen, Wieteke, Bastiaan, Steven)

Steven Bos Praeses