Nieuws

Dag van de Vrijwilliger

Bestuur

Gisteren was het de dag van de vrijwilliger. GKV is als sportvereniging bij uitstek een organisatie die valt of staat bij vrijwilligers. De trainers en trainsters zetten zich in om hun teams zo goed mogelijk te trainen en te begeleiden. Daarnaast volgen ze cursussen, intervisie en bedenken ze teamuitjes. Zonder hen, veelal jonge mensen die nog studeren, zouden we niet kunnen korfballen.

Er zijn veel vrijwilligerstaken waarvan we vaak niet beseffen dat er ook vrijwilligers zijn die zich daarvoor inzetten. Zo is er bijvoorbeeld een vrijwilliger die de vuile hand-en keukendoeken meeneemt naar huis en wast. De volle afvalbakken worden wekelijks aan de straatkant gezet en weer terug. Ook de website is gebouwd door vrijwilligers van GKV zelf, dus niet door een bedrijf. En wie brengt elk jaar de korven en palen van het veld naar de zaal en weer terug? Of wat dachten jullie van Sinterklaas? Ook die beste man komt uit betrokkenheid bij de club en de leden.

Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Maandelijks komen we bijeen en vergaderen dan zo'n 3 uur. Uit de vergaderingen vloeien weer allerlei actiepunten die we in de tussentijd oppakken. Ook hebben we overleggen met externe partijen.

Onlangs kregen we van Burt Bos een prachtig filmpje die heel illustreerde hoe verenigingen de laatste jaren zijn veranderd. Ook de inzet van vrijwilligers is veranderd en hier moeten we ons als vereniging op aanpassen. Dit filmpje is hier te vinden.

Het is altijd gevaarlijk om in deze namen te gaan noemen, maar toch is er 1 vrijwilliger die we in dit bericht even extra willen benoemen:

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Bianca Kremer te kennen gegeven dat zij niet meer voor barinkoop zal zorgen. De grootste reden is dat zij het niet meer kan combineren met haar relatief nieuwe baan. Bianca heeft de laatste 4 jaar uit zichzelf de inkoop voor haar rekening genomen. Er was toen geen barcommissie en niemand om dit samen mee te doen. Doordat Bianca de inkoop deed konden leden en bezoekers toch altijd iets bestellen in de kantine. Wij weten dat Bianca linksom of rechtsom toch betrokken blijft, maar wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdagingen.

Het bestuur van GKV wil iedereen bedanken die in zijn of haar vrije tijd zich inzet voor de club!